De psychosomatiek is de verzamelplaats van waaruit Albertine kijkt en werkt. Wat maakt dat jij doet zoals je doet. Welke psychologische dan wel fysieke interventie zijn er nodig om juist jou te helpen van je slaap-, psychologische- of fysieke klachten af te komen? Spanning en stress is een uiting van een overbelasting. Wat is de oorzaak dat je doet zoals je doet? Uitleg hoe denken-voelen-doen zo strak in relatie met elkaar staan, daar gaat het keer op keer over in de therapie bij Albertine.

Wanneer is er sprake van psychosomatische klachten?

Als de fysieke klachten verband houden met een verstoring in de balans tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is in eerste instantie niet duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen, wat een gevoel van onbegrip kan geven. Mogelijk ervaart u dat u prikkelbaar en gespannen bent of meer last hebt van vermoeidheid en pijn. “Psychosomatische therapie helpt als u uit balans bent"

Hoe komt u weer in balans?

Door eerst te begrijpen waardoor bij jou het evenwicht is verstoord tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid kan je gerichte oefeningen aanpakken die gaan helpen. Door de verbinding van mentaal-emotioneel en fysiek en de relatie onderling kan je met cognitieve interventies (psychologie) de gedachten leren beheersen. De emoties leren reguleren en via fysieke oefeningen de hersenen de terugkoppeling van geruststelling geven. Dit gerelateerd tot ervaringen in get verleden, opvoeding, patronen geeft inzicht in eigen handelen en reden tot een nieuw besluit in het hier&nu. Met prikkelregulatie, polyvagaaltheorie, ademoefeningen en actieve ontspanningsoefeningen reguleer je je overbelaste systeem. 

Doel van de therapie?

Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden. Het gezin van herkomst met de ouderboodschappen is hierbij een belangrijke schakel (systemisch werk)  Aanleren van ontspanning. Bewust worden van de adem en dit reguleren/toepassen. Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting. Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording. Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch. Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren. Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten. Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief worden beïnvloed. Vergroten van de IK-kracht. Wat wil ik zelf, wat mag ik zelf