Oefentherapie Cesar is een paramedische fysieke behandelmethode gericht behandelen en voorkomen van fysieke klachten die mogelijk het gevolg zijn van een onjuist houdings- of bewegingspatroon en al dan niet veroorzaakt worden door een afwijking, operatie of ziekte. Albertine gebruikt deze basisvisie, deze totaalvisie gericht op het fysieke deel nog steeds als ondersteuning van de behandeling van de psychische problematieken.

De basisgedachte van oefentherapie Cesar is: Er is een optimaal houdings- en bewegingspatroon aan te wijzen. Iedereen kan met een duidelijk leerproces zich een goed houdings- en bewegingspatroon aanleren. Goed bewegen houdt in dat je spierstelsel optimaal gebruikt wordt en je gewrichten op de juiste manier belast worden. Om dit te realiseren zal de oefentherapeut Cesar altijd het lichaam als geheel benaderen en zich niet slechts beperken tot een lokale klacht.

Doel van de behandeling

 Het doel van de behandeling door Albertine is het verminderen, doen verdwijnen en/of voorkomen van klachten, rekening houdend met de persoonlijke bewegingsmogelijkheden en omstandigheden (bv. werk/school) van de patient.

Zij stelt voor elke patiënt een individueel behandelplan op. Tijdens een gericht leerproces worden houdings- en bewegingsadviezen gegeven en worden zorgvuldig voor de patiënt geschikte oefeningen gekozen en geoefend. De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen het best op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd, want een belangrijke voorwaarde voor een blijvend resultaat is inpassing van het geleerde in het dagelijks leven.