Acceptance and Comittment Therapy  (ACT) is een behandelmethode waarin je leert op een andere manier naar de situatie en jezelf te kijken. Stoppen met strijden en ervaren wat er WEL is of je behoefte is. Mentale/emotionele/fysieke flexibiliteit is het gevolg. Doe de test: hoe flexibel ben jij? FIT-60 test

Albertine weeft deze behandelmethode door de sessies heen. Veel metaforen ondersteunen deze manier van behandelen wat humor en relativeren als gevolg heeft. 

Wat is ACT?

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een (derde generatie) gedragstherapie die mensen helpt om op een voor hen flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden, (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden, die al dan niet afzonderlijk of door elkaar aan bod komen tijdens de therapie. Deze vaardigheden zijn meetbaar in de FIT-60 test en uitgebeeld in het ACT-hexaflex.

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen/op afstand leren kijken.

Defusie: Afstand nemen van je belemmerende gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je ZELF. Keuzes maken en het leren centraal stellen.

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je écht belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden. Het ‘gewoon dóen’. Oefenen in ’doen’.

ACT Hexaflex

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. FIT-60 test. Het doel van ACT is dus niet zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Werkt ACT?

ACT is erkend als evidence based therapy voor depressieve-stoornissen, angststoornissen, dwangstoornissen, trauma’s en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een patiënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

Albertine en ACT?

Tijdens de therapie maakt Albertine veelvuldig gebruik van de technieken van ACT. Dit is doorweven door de algehele behandeling. Hiermee wordt er niet klachtgericht gewerkt maar wordt je als totaal mens weer wie je eigenlijk bent en wil zijn. LOS van je klacht. Het is leren stoppen met strijden tegen wat altijd zo naar was of leek en kijken waar de ingangen wel zitten. De klacht verschuift hiermee naar de achtergrond en jij als mens doet ertoe en weet meer over je ZELF hoe je met jezelf om kan gaan om je leven zo leuk en fijn mogelijk te leven. Te vieren, zoals Albertine zegt.