Directe toegankelijkheid

De directe toegankelijkheid geeft de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van de (huis)arts, mij in te schakelen. Daardoor verbetert de toegang tot de zorg aanzienlijk. De kortste weg naar de juiste behandeling is zelf nemen, zo kan het werken aan het herstel zo snel mogelijk beginnen!

Vergoedingen 

Oefentherapie Cesar wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is per zorgverzekeraar en per polis verschillend. Hoe u verzekerd bent voor oefentherapie kunt u opzoeken in uw polisvoorwaarden.

Met alle verzekeraars heb ik contracten, dat betekent dat u 100% van uw gekozen aanvullende verzekering vergoed krijgt

De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. De betreffende gecontracteerde tarieven worden gehanteerd.

Kinderen onder 18 jaar krijgen naast de aanvullende verzekering ook de behandelingen vergoed uit de basisverzekering, zonder betaling van het eigen risico. Ook voor de slaapoefentherapie van baby's.

Na een operatie geldt de volgende regel: 20x uit de aanvullende verzekering of particulier betaald en vervolgens een jaar recht op behandelingen uit de basisverzekering. Let wel: na de jaarwisseling wordt vergoeding uit de basisverzekering eerst van het eigen risico afgetrokken.

Vindt er geen vergoeding (meer) door de zorgverzekeraar plaats, dan gelden de volgende tarieven per sessie van een half uur:

  • Reguliere oefentherapie (30 minuten)             
  • Slaaptherapie/psychosomatische therapie     
  • Behandeling aan huis                                       
  • Coaching toeslag/EMDR toeslag                        
  • Zwaarte/slaapkussentje                                      
  • Coaching particulier                                            
  • Coaching/therapie bedrijven(burn-out)           

€ 39,50
€ 48,50
€ 47,50
€ 17,50
€ 15,00
€ 92,50
€ 115,00

  • Niet nagekomen afspraak 
Volledige tarief

Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te zijn, bij voorkeur per app of telefonisch. Bij niet-tijdige afzegging wordt het volledige tarief in rekening gebracht.