Tarieven voor particulieren

Als je niet aanvullend verzekerd bent of je een specifieke coachvraag hebt hanteer ik het coachtarief.

Een coachtraject is altijd maatwerk en start met een intakegesprek waarin je kennis kunt maken met Albertine en met haar je coachvraag kunt bespreken.

 • Het coachingstarief van Albertine is € 92,50 per uur.
 • Regelmatig zal worden geëvalueerd of het coachtraject nog voldoet aan de verwachtingen
 • De sessies vinden doorgaans plaats in mijn praktijkruimte in het Paramedisch Centrum Bilthoven, Rembrandtlaan 2b, maar kunnen ook op locatie worden gehouden.
 • Aan het eind van het traject wordt een korte evaluatie gehouden
 • Een niet nagekomen afspraak (24 uurs-regeling) wordt in rekening gebracht

Anders dan bij de reguliere oefentherapie worden de coachsessies niet door de ziektekostenverzekering gedekt.

Werkgevers zijn vaak bereid om de kosten van therapie/coaching te vergoeden. Het gaat in dit geval veelal om de mogelijkheden in het kader van ziekteverzuim (burn-out of long-covid) loopbaanontwikkeling, persoonlijke competentieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling.

Indien je kunt aantonen dat er een verband is met verbetering van je inkomenspositie of het verwerven van een (nieuwe) baan, zijn de kosten soms aftrekbaar van de belasting. Informeer voordat je met de therapie/coaching van start gaat bij je belastingadviseur of de belastingdienst over de mogelijkheden.

Tarieven voor organisaties

Voor bedrijven en instellingen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van het coachvoorstel:

 • Het tarief is € 115,00 per uur.
 • Coaching is vrijgesteld van btw.
 • Regelmatig zal bij de cliënt worden geëvalueerd of het traject nog voldoet aan de verwachtingen
 • Intake- en evaluatiegesprek(ken) worden in rekening gebracht
 • Niet nagekomen afspraken of tijdig afmelden (24 uurs-regeling) worden volledig in rekening gebracht
 • Voor duurzame inzetbaarheid is het zinvol een aantal behandelingen te blijven doen als werken na uitval weer herstart is.

Voor ondernemers is coaching in veel gevallen aftrekbaar in het kader van scholing, informeer voordat je met de coaching van start gaat bij je belastingadviseur of de belastingdienst over de mogelijkheden.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.