Voor Albertine is het belangrijk om kwaliteit te waarborgen. De gezondheidszorg is voortdurend in beweging. Ook zij is continu in beweging om aan de kwaliteitseisen te voldoen. Dit doet ze onder meer door:

  • het regelmatig volgen van bij - en nascholing
  • intercollegiaal overleg oefentherapeuten
  • regionaal overleg oefentherapeuten
  • samenwerking met andere disciplines
  • het volgen van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Lidmaatschappen

Ingeschreven in het kwaliteitsregister voor paramedici   www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
Lid van de beroepsvereniging VvOCM   www.vvocm.nl
Lid van het Netwerk Chronische Pijn   www.netwerkchronischepijn.nl
Lid van het netwerk Slaapoefentherapie   www.slaapoefentherapie.nl 
Deelnemer Ethische Code Phoenix Opleidingen   www.phoenixopleidingen