Albertine van Nederveen, oefentherapeut en coach

De coaching door Albertine is onder andere op basis van Transactionele Analyse (TA). Met een korte introductie van de uitgangspunten en een gratis online test kun je een eerste indruk krijgen van deze praktische en heldere wijze van coaching.

Met behulp behulp van de principes van Transactionele Analyse (TA) kan Albertine je begeleiden bij persoonlijke groei en verandering. Daarbij gaat zij uit van het principe dat mensen vaak veel meer kunnen dan zij denken, dat ieder mens van waarde is en dat datgene wat we vroeger hebben meegemaakt nog altijd (onbewust) een rol speelt in ons leven in de omgang met onszelf en anderen. In privé en werk.

Albertine zal je kunnen helpen met behulp van TA

Wanneer je merkt dat te telkens weer tegen dezelfde problemen aanloopt maar nog niet bewust bent van je eigen patronen

  • of als je je al wel bewust bent van je eigen patronen maar je weet ze niet te doorbreken
  • of als je er van overtuigd bent dat het probleem altijd bij de ander of juist altijd bij jezelf ligt
  • of als je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort
  • of wanneer je moeite hebt om je grenzen te stellen
  • of als je vaak in conflictsituaties terecht komt zonder dat je dat wilt maar je weet niet hoe je het anders moet aanpakken

Albertine zal je begeleiden in je zoektocht naar de patronen en naar een uitweg. 

Basisprincipes van Transactionele Analyse

In de TA wordt er van uitgegaan dat mensen in hun jongste jaren al ideeën vormen over hoe ze in het leven staan. Gebeurtenissen in de kindjaren en de manier waarop ouders met het kind omgaan bepalen in hoge mate het patroon van denken en doen later in het leven. Sommige gebeurtenissen en ouderboodschappen zetten aan tot in beweging komen, terwijl andere juist mensen tot stilstand brengen. Albertine kan, samen met jou op onderzoek gaan om jouw specifiek levensverhaal te leren kennen aan de hand van deze principes.

Online test!

Met een klein testje kunt u snel inzicht krijgen in uw patronen van denken en voelen. En je te realiseren dat het die ouderboodschappen zijn die je belemmeren, kun je er mee aan het werk.  Heb je bijvoorbeeld als kind vaak gehoord dat echte mannen niet mogen huilen en je het veel verdriet om een bepaalde situatie, dan kan het heel helend werken dat je je zelf expliciet de permissie geeft om je verdriet naar anderen te uiten.  

Start de test...

Privacy

Indien u deelneemt aan deze test zullen uw naam, uw e-mailadres en de resultaten van de test worden opgenomen in een bestand. Dit bestand kan door Albertine worden gebruikt om uw op de hoogte te stellen van nieuwe informatie ober haar coachpraktijk. Wilt u dit niet, dan kunt u dat bij het invullen van de test aangeven. De opgeslagen gegevens zullen voor geen enkel ander doel worden gebruikt.