Preverbaal trauma

Ook baby’s en hele jonge kinderen maken al nare en voor hen schokkende gebeurtenissen mee. Albertine ziet deze problematiek veel bij het uitvragen rondom de slaapproblemen bij de jonge kinderen en baby’s. De kinderen kunnen lastig weggelegd worden, zijn schrikachtig, alert en onrustig. Het kind kan een preverbaal trauma hebben opgelopen. Dit is een trauma voordat het kind in staat is er woorden aan te geven (preverbaal). In de hersenen van het jonge kind wordt de herinnering niet in het expliciete (taal) geheugen opgeslagen, maar in het impliciete geheugen waarbij de lichaamssensaties, sensomotorische aspecten en emoties op de voorgrond staan. Met als gevolg dat er een bodem gelegd wordt voor gedragsproblemen en emotionele problemen die zich uiten in aanhankelijk gedrag en niet kunnen slapen-doorslapen.

Voorbeelden van gebeurtenissen

  • Nare gebeurtenissen met de moeder tijdens de zwangerschap
  • Een vroeggeboorte met vervolgens opname op de NICU 
  • Medische ingrepen
  • Complicaties bij de bevalling
  • Overlijden van een familielid 
  • Ernstig ziek zijn
  • Verslikken
  • Brand/ongeval/inbraak/overval
  • Ruzies en geweld in de thuissituatie

Wat is baby-EMDR-Storytelling-de verhalenmethode

Storytelling is een verhalenmethode, een aangepaste vorm van EMDR voor kinderen van 0 tot 5 jaar en voor oudere kinderen die op zeer jonge leeftijd getraumatiseerd zijn geraakt. Bij deze verhalenmethode worden ouders intensief betrokken, omdat het kind vaak niet zelf herinneringen van het trauma kan vertellen. De herinneringen worden geactiveerd door het verhaal van de ouders, waarin zij de gebeurtenissen beschrijven die het kind heeft meegemaakt, vanuit het perspectief van het kind. In dit verhaal staat niet de beleving van de ouders centraal, maar de (veronderstelde) beleving van het kind. Dit wordt geschreven door beide ouders, begeleid door Albertine en vervolgens voorgelezen door de ouders terwijl het kind wordt afgeleid met tapping/klopjes.

Vaak zie je dat bij het inzetten van EMDR Storytelling om preverbaal trauma te verwerken, vrij snel ruimte ontstaat voor herstel, inhalen en voortgang van de (sociale, emotionele en spel)ontwikkeling en vooral het slapen. De behandeling beïnvloedt meteen het vermogen tot hechten en het herstel daarvan.

Een mooi artikel beschrijft de methode.

www.oudersvannu.nl/peuter/emdr-therapie-bij-baby-s-en-kinderen-ik-voelde-meteen-dit-is-raak-we-zaten-midden-in-zijn-angst

www.oudersvannu.nl/zwanger/emdr-therapie-na-een-bevalling