• Albertine van Nederveen

  "Bewegen is olie voor het lijf!"

  Albertine van Nederveen

 • "Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden"

 • Albertine van Nederveen

  "Belangrijk is dat je je bewust wordt van je mogelijkheden en dat je het vertrouwen in je eigen lichaam weer hervindt"

  Albertine van Nederveen

 • Albertine van Nederveen

  "Bewust worden maakt fit!"

  Albertine van Nederveen

 • Albertine van Nederveen

  "Goed functionerende knieën... Essentieel bij sport én het dagelijkse bewegen"

  Albertine van Nederveen

 • Albertine van Nederveen

  "Evenwicht tussen licht en donker, zwart en wit, hoog en laag laat ik je ervaren"

  Albertine van Nederveen

 • "Met gerichte oefeningen ben je na een ingreep weer snel op de been"

  Albertine van Nederveen

 • "Medical taping bij kinderen ondersteunt het spierstelsel waardoor bewust rechtop zitten makkelijker wordt"

  Albertine van Nederveen

 • "Echte verandering ontstaat niet door te denken maar door te doen"

  Albertine van Nederveen

 • "We overschatten wat we op korte termijn kunnen bereiken en we onderschatten wat we op lange termijn kunnen realiseren"

  Albertine van Nederveen

Fotografie: Selma van der Bijl, www.selmavanderbijl.nl

Albertine heeft in 2014 de 3-jarige opleiding 'Professionele Communicatie' bij Phoenix Opleidingen in Utrecht afgerond. In deze erkende post-HBO opleiding worden analyse, persoonlijke ontwikkeling en ambachtelijkheid geïntegreerd. Daarbij staan contact maken en de persoonlijke ontmoeting voorop.

Drie stromingen, één coaching

Transactionele Analyse, Neuro-Linguïstisch Programmeren en Systemisch Werken de drie stromingen waarmee Albertine in haar coachingspraktijk werkt. Deze stromingen benaderen elk op hun eigen wijze de persoonlijkheid van mensen. In essentie betekent dat: weten wat je doet, doen wat je weet. Daarnaast werkt zij met Emotioneel Lichaamswerk en met principes uit andere scholen, zoals Gestalt, Hypnotherapie, Kwantumpsychologie, Psychoanalyse en de Ridhwanschool.

Transactionele analyse

In november 2014 is Albertine gestart met de Masterclass Transaktionele Analyse. Transactionele Analyse biedt een helder en samenhangend begrippenkader om zichtbare én onderliggende dynamieken te benoemen en inzichtelijk te maken. Ze biedt bovendien tal van werkvormen om gestructureerd en doelgericht aan het werk te gaan. Uit de aard van Transactionele Analyse vloeit voort dat zij zich makkelijk en van harte verbindt met inzichten en verworvenheden van andere stromingen en scholen: waar nodig en nuttig worden deze gecombineerd met het TA-gedachtegoed.

Kom in contact met jezelf!

Albertine van Nederveen"Mijn passie is om mensen te helpen om in contact te komen met zichzelf. Zowel fysiek als emotioneel. In contact komen met jezelf betekent dat je jezelf de ruimte geeft om te voelen hoe het met je gaat, om te voelen waar er spanning, eventueel pijn, in je lichaam zit. Vanuit die bewustwording werk ik als oefentherapeut Cesar en als coach. Je bent van harte welkom in mijn praktijk!"

Albertine van Nederveen